Noteikumi un nosacījumi

Laipni lūgti www.agriclub.lv tīmekļa vietnē. Šī vietne tika izveidota ar mērķi sniegt vispārīgu informāciju par SYNGENTA produktiem un pakalpojumiem. Jūs varat izmantot šo vietni, ievērojot zemāk norādītos noteikumus un nosacījumus.
 
Piekļuves nosacījumi
 
Lūdzu, veltiet dažas minūtes laika, lai iepazītos ar noteikumiem un nosacījumiem. Atverot šo vietni un izmantojot to, jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja jūs nepiekrītat ievērot tos un neatzīstat tos par sev saistošiem, jūs nevarat piekļūt šai vietnei vai izmantot un lejupielādēt tajā esošos materiālus. Paziņojums par personu datu aizsardzību, kuru var atrast šajā tīmekļa vietnē caur saiti, kas atrodas blakus saitei uz šiem noteikumiem un nosacījumiem, ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
 
Noteikumi un nosacījumi var tikt mainīti
 
SYNGENTA patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma atjaunināt vai mainīt šos noteikumus. Šī iemesla dēļ, mēs aicinām jūs iepazīties ar šiem noteikumiem un nosacījumiem katru reizi, kad izmantojat šo tīmekļa vietni.
 
Autortiesības un tiesības uz satura izmantošanu
 
Visa informācija, kas atrodas šajā tīmekļa vietnē, ieskaitot tekstus, fotogrāfijas, ilustrācijas, grafikus, audio un video datnes un datus, ir pakļauta autortiesībām.
 
Preču zīmes
 
Visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes un logo, kas redzami šajā tīmekļa vietnē (turpmāk  "Preču zīmes") ir,  SYNGENTAs, kādas no tās pārstāvniecību vai trešo pušu, kuras ir uzticējušas savu zīmolu licences A/S SYNGENTA vai kādai no tās pārstāvniecībām, reģistrētas preču zīmes,
izņemot gadījumus, kuri ir skaidri nodefinēti šajos noteikumos.
Jūs nedrīkstat kopēt, demonstrēt vai kā citādi izmantot preču zīmes bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas saņemšanas no preču zīmes īpašnieka.
 
Trešo pušu informācija
 
Daļu informācijas, rakstu un citu materiālu, kas pieejami šajā vietnē, A/S SYNGENTA ir saņēmusi no trešajām pusēm. SYNGENTA neatbild par šīs informācijas pareizību, precizitāti vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par tās likumību.Jūs negalite kopijuoti  ar kitaip naudoti šių prekės ženklų, negavę išankstinio rašytinio sutikimo iš prekių ženklo savininko.
 
Saites uz citām tīmekļa vietnēm
 
Šajā vietnē ir ievietotas hipersaites uz tīmekļa vietnēm, kuras A/S SYNGENTA nepārvalda un neadministrē. A/S SYNGENTA nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nav atbildīga par to saturu. Jūsu piekļuve šīm tīmekļa vietnēm un to lietošana ir pilnībā jūsu atbildība.
 
Informācija par produktiem
 
Jebkurai informācijai vai norādēm šajā tīmekļa vietnē ir tikai vispārējs raksturs. Lai saņemtu konkrētus padomus un vispusīgas instrukcijas par mūsu produktiem un pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties tieši ar SYNGENTA darbiniekiem. Personām, kas vēlas izmantot augu aizsardzības līdzekļus vai sēklu produkciju, ir jāizlasa etiķete un jāvadās pēc instrukcijas, kas pievienota produktam, kā arī jāievēro visi saistošie likumi un noteikumi, kas attiecas uz šī produkta lietošanu. Pirms jebkādas augu aizsardzības līdzekļu produkcijas izmantošanas pārliecinieties, ka tā ir reģistrēta izmantošanai jūsu valstī.
 
Globālā pieejamība
 
Tā kā dažādās pasaules valstīs ir atšķirīgi likumi un normatīvie akti, daži produkti ir pieejami tikai dažās valstīs. Šajā vietnē var būt atsauces vai mijnorādes uz SYNGENTA produktiem, programmām un pakalpojumiem, kas nav vai nevar būt reklamēti jūsu valstī. Šīs norādes nenozīmē, ka SYNGENTA ir apņēmusies reklamēt šādus produktus, programmas vai pakalpojumus jūsu valstī. Ja vēlaties noskaidrot, kuri produkti, programmas un pakalpojumi ir jums pieejami, sazinieties ar vietējo SYNGENTA tirdzniecības pārstāvi vai tieši ar SYNGENTA.
 
Tiesības veikt izmaiņas tīmekļa vietnē
 
Syngenta patur tiesības mainīt šīs tīmekļa vietnes saturu un funkcionalitāti, ar jebkādiem paņēmieniem ierobežot piekļuvi šai tīmekļa vietnei vai pārtraukt šīs vietnes darbību jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ  bez brīdinājuma un nav atbildīga par šādu izmaiņu iespējamām sekām.
 
Piedāvājums vai aicinājums ieguldīt
 
Informācija šajā tīmekļa vietnē nav un to nevar uzskatīt kā piedāvājumu vai aicinājumu investēt vai sniegt piedāvājumus attiecībā uz  A/S SYNGENTA akcijām vai citiem vērtspapīriem. Akciju cenas un ienākumi no šīs darbības var celties vai kristies jebkurā laikā un potenciālajiem investoriem ir jāapzinās, ka darbības rādītāji pagātnē var neatbilsts nākotnes prognozēm. Potenciālajiem investoriem vajadzētu meklēt neatkarīgu finanšu konsultāciju pirms jebkāda lēmuma pieņemšanas par investīcijām.
 
Perspektīvie paziņojumi
 
Mūsu tīmekļa vietnē var būt minētas nākotnes prognozes. Šie paziņojumi ir balstīti uz pašreizējiem plāniem, aprēķiniem un prognozēm. SYNGENTA neapņemas atjaunināt jelkādus paziņojumus, ņemot vērā jaunu informāciju vai nākotnes notikumus.
 
Garantiju atruna
 
Šī tīmekļa vietne tiek piedāvāta "Tāda, kāda ir" bez jebkādām garantijām. Syngenta un tās pārstāvniecības atsauc visas tiešās, netiešās un likumā noteiktās garantijas. Syngenta nesniedz nekādu garantiju, ka šīs tīmekļa vietnes darbība būs pieejama jebkurā laikā vai vietā, vai tās darbība būs nepārtraukta un bez traucējumiem.  Syngenta nesniedz nekādu garantiju, ka šīs vietnes saturs ir aizsargāts no vīrusiem vai nesatur citus kodu bojājumus, kuri var radīt zaudējumus.  Kaut arī syngenta ir ieguldījusi un turpinās pielikt daudz pūļu precīzas un jaunākās informācijas sniegšanā, šajā tīmekļa vietnē publicētā informācija var būt nepilnīga vai novecojusi, kā arī var saturēt neprecizitātes vai pareizrakstības kļūdas.
 
Atbildības ierobežojumi
 
Syngenta, tās pārstāvniecības vai to direktori, darbinieki vai pārstāvji nekādā gadījumā nevar būt atbildīgi par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies  saistībā ar jūsu piekļuvi šai tīmekļa vietnei, tās lietošanu vai nespēju to lietot, vai paļaušanos uz jebkādu šajā tīmekļa vietnē pieejamās informācijas pamatotību. Nepārkāpjot iepriekšminētos apgalvojumus,  syngenta neuzņemas nekādu atbildību par iespējamajām kļūdām vai iztrūkumiem šīs vietnes saturā.
 
Visa spēkā esošā informācija par noteikumiem un nosacījumiem tiek nodrošināta oriģinālvalodā:
https://www.syngenta.com/en/terms-and-conditions
 
Spēkā stāšanās datums
 
Augstāk minētie noteikumi un nosacījumi stājas spēkā ar 2010.g. 12.janvāri. 
 
Atidaryti

Vai Jums ir jautājumi?

Rakstiet mums un mēs sazināsimies
Nepareizi aizpildīts
Uždaryti